پایان مرحله نخست هفدهمین دوره مسابقات کارگری مسابقات جام رمضان استان اردبیل

پایان مرحله نخست هفدهمین دوره مسابقات کارگری مسابقات جام رمضان استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های کارگری؛ مرحله اول هفدهمین دوره مسابقات فوتسال کارگران ویژه ماه مبارک رمضان جام گلدستون با شرکت 15 تیم کارگری و با حمایت شرکت گلدستون طبق جدول ذیل از روز چهارشنبه مورخ 10/3/96 لغایت 20/3/96 در سالن سرپوشیده کارگران اردبیل بصورت دوره ای انجام گرفت.

گروه بندی مرحله اول مسابقات فوتسال کارگران اردبیل جام گلدستون

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

آذرساروج

آرتاویل تایر

آتش نشانی

آرتا جوجه

نیروی انتظامی

صنعت آب و برق

سیمان

علمی کاربردی

درمانگاه شوک

شهید زرعی

شهید بابایی

شهدای وحدت

یگان ویژه

 

زیبا دانه

نصب نیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

در این مرحله از بازیها هر شب بعد از افطار 2 بازی با حضور تماشاگران پرشور در سالن سرپوشیده کارگران انجام گرفت که در پایان از گروه یک تیم های درمانگاه شوک و آذرساروج و از گروه دو تیم های آرتاویل تایر و صنعت آب و برق و از گروه سه تیم های آتش نشانی و زیبا دانه از گروه چهار تیم های آرتا جوجه و شهدای وحدت به ترتیب موفق به راهیابی به مرحله دوم مسابقات گردیدند .

 

برنامه باز یهای مرحله دوم مسابقات فوتسال

بازی

نام تیم ها

روز مسابقه

تاریخ مسابقه

ساعت مسابقه

مکان

31

نساجی –صنعت آب

پنج شنبه

11/04/94

45/21

مجموعه ورزشی کارگران

32

دارایی-اتحادیه بازار

پنج شنبه

11/04/94

35/22

مجموعه ورزشی کارگران

33

کارآفرین-آرتا جوجه

پنج شنبه

11/04/94

25/23

مجموعه ورزشی کارگران

34

عمران کارا-آذرساروج

پنج شنبه

11/04/94

10/24

مجموعه ورزشی کارگران

35

آرمان نیرو- آرتا جوجه

شنبه

13/04/94

45/21

مجموعه ورزشی کارگران

36

صنعت آب – کارخانه سیمان

شنبه

13/04/94

35/22

مجموعه ورزشی کارگران

37

آذرساروج- نیروی انتظامی

شنبه

13/04/94

25/23

مجموعه ورزشی کارگران

38

اتحادیه بازاریان – آبدرمانی ایرانیان

شنبه

13/04/94

10/24

مجموعه ورزشی کارگران

39

دارایی  - آبدرمانی ایرانیان

جمعه

19/04/94

45/21

مجموعه ورزشی کارگران

40

کارآفرین – آرمان نیرو

جمعه

19/04/94

35/22

مجموعه ورزشی کارگران

41

عمران کارا- نیروی انتظامی

جمعه

19/04/94

25/23

مجموعه ورزشی کارگران

42

نساجی - سیمان

جمعه

19/04/94

10/24

مجموعه ورزشی کارگران

پایان مرحله دوم بازیها

بازی های نیمه نهایی

43

اول گروه الف-اول گروه ج

سه شنبه

23/04/94

22

مجموعه ورزشی کارگران

44

اول گروه ب- اول گروه د

سه شنبه

23/04/94

23

مجموعه ورزشی کارگران

بازی رده بندی

45

بازنده بازی 43 –بازنده بازی44

(رده بندی)

پنج شنبه

25/04/94

22

مجموعه ورزشی کارگران

بازی فینال

46

برنده بازی 43-برنده بازی 44

(فینال)

پنج شنبه

25/04/94

23

مجموعه ورزشی کارگران

کد: 50013103

زمان انتشار: شنبه 20 آبان 1396 07:27 ق.ظ

تعداد نمایش: 71