بیمه ورزشی با نام ورزش کارگری

در دیدار رمضی با رئیس فدراسیون پزشکی و ورزشی

یکی از مهمترین دغدغه های جامعه ورزش کارگری کشور بحث بیمه ورزشی هست که متاسفانه تاکنون در بیمه های ورزشی نام ورزش کارگری کشور بعنوان یک فدراسیون مستقل با جامعه هدف خاص تعریف نشده است.
در دیدار رمضی با رئیس فدراسیون پزشکی و ورزشی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش کارگری، رمضی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری روز گذشته در نشستی صمیمانه با نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور پیرامون این موضوع بحث و تبادل نظر نمودند.
نوروزی ضمن تاکید بر انجام این مهم از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد تا هرچه سریعتر ضمن فراهم آوری سازوکار مناسب برای استقلال جامعه ورزش کارگری کشور در بیمه نامه های صادر شده، نام فدراسیون ورزش کارگری نیز بعنوان یکی از فدراسیون های مستقل در درگاه صدور بیمه ورزشی کشور افزوده شود.
این درحالیست که مقرر شد تا هفته آتی در جلسه ای تخصصی، کارشناسان هر دو فدراسیون پیرامون فراهم آوردن سازو کار شرایط لازم جهت اجرایی شدن این مهم نشستی مشترک داشته باشند.
برهمین اساس و پس از آغاز این طرح بزرگ، ورزشکاران جامعه کار و تلاش در سامانه بیمه ورزشی کشور با نام فدراسیون ورزش های کارگری ساماندهی و ثبت خواهند شد.

مولف: مصطفی عطری

کد: 50017677

زمان انتشار: دوشنبه 28 آبان 1397 08:30 ب.ظ

منبع: روابط عمومی فدراسیون ورزش کارگری

تعداد نمایش: 13